Dyrevennlig Hverdag

Pels og pelsdyr i Norge

Pelsdyr i Norge, rev og mink, lever i små bur livet ut. Før 80-tallet var det løsdrift i Norge, men dette viste seg å ikke være lønnsomt. Rev hører til hundefamilien, men er enda mer aktiv. Rev er i motsetning til hund ikke domestisert. Den er sky og redd mennesker. Veterinærforeningen er en av mange organisasjoner med faglig bakgrunn som har kritisert pelsdyrnæringen.

hund-pelsdyr.jpg

Dette er en hund. Hund hører til samme familie som rev, hundefamilien

Pelsdyr i Norge, rev og mink, lever i små bur livet ut. Før 80-tallet var det løsdrift i Norge, men dette viste seg å ikke være lønnsomt.

Rev hører til hundefamilien, men er enda mer aktiv. Rev er i motsetning til hund ikke domestisert. Den er sky og redd mennesker. Veterinærforeningen er en av mange organisasjoner med faglig bakgrunn som har kritisert pelsdyrnæringen.

Ofte stilte spørsmål om pels, pelsdyr og pelsdyrnæringen

  • Driver ikke de fleste pelsbønder etter forskriftene?

Mattilsynets egen undersøkelse fra 2009 konkluderte med at tilstanden på revefarmer ikke var tilfredstillende. Dette til tross for at alle besøkene var avtalt på forhånd. Hver femte bonde bryter avlivingsreglene. Les mer her

Nettverk for dyrs frihet har besøkt over 150 norske pelsfarmer. Videoopptakene finner du på forbypels.no

  • Er ikke regelverket i Norge det strengeste i verden?

Nei. I Italia og Sveits er ikke pelsdyroppdrett forbudt, men kravene til dyrevelferd er så strenge at det ikke er lønnsomt å drive med pels.

polarrev.jpg

Et pelsdyr: Er dette en hund eller en polarrev? Hvordan skille en rev fra en hund?
  • Sikrer ikke regelverket i Norge at dyrene har det bra?

Nei. Forskrift om hold av pelsdyr tillater oppdrett i små nettingbur. Lov om dyrevelferd krever at "Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov ..." Forskriften og Loven stemmer ikke overens.

  • Er ikke pelsdyrnæringen viktig for Norge?

Nei. Bortsett fra svært få distrikter (Oppdal og Fjellregionen). Totalt gir pelsnæringen 300 - 450 årsverk. De aller fleste driver på deltid.

  • Hvem bruker norsk pels?

Over 90 % av pels produsert i Norge eksporteres til utlandet, hovedsakelig Kina og Russland.

  • Avvikler man pels i Norge, vokser ikke pelsfarmer i Kina?

Ikke nødvendigvis. Nordisk pelsbransje har jobbet i flere år for å skape et pelsmarked (pelsmote) i Kina. Dette har pelsbransjen brukt mye penger til, mellom 3,6 - 5,1 millioner euro per år. Dette er våre skattepenger!

  • Etterspørsel etter pels skaper tilbud - ikke sant?

Nei. Etterspørsel etter mat er ikke det samme som etterspørsel etter pels. Pels er en motevare, en trend, på samme måte som etterspørsel etter en annen type sko, annen farge gloss, maskara o.l. Etterspørselen etter motevarer er ikke genuin, men er skapt av designere og andre "elementer" i motebransjen.

Animals Asia Foundation, Peta Asia, WSPA, HS og flere andre organisasjoner jobber for å skape mer dyrevennlige holdninger. Mye er oppnådd. Nordisk pelsbransje ødelegger for dette arbeidet ved å skape en pelstrend.

  • Vet du hvor og hvem pelsen din kommer fra?

Nei. Pels du kjøper i Oslo eller Trondhjem kan komme fra både Norge, Kina, Russland eller hvilket som helst annet land i verden. I verste fall kan pels komme fra en hund eller en katt. Kommer pels fra en kikesisk hund, var hunden mest sannsynlig blitt avlivet på en bestialsk vis, i den feilaktige troen at jo mer hunden lider, jo bedre smaker kjøttet. Les mer på animalsasia.org eller her

pels-polarrev-polarhund.jpg

Pelsdyr: En søt polarrev - eller en hund? Dette pelsdyret spiser noe godt
  • Hva med andre dyr - kyllinger, høner, griser og kyr?

Båsfjøs for kyr er vedtatt forbudt. Burhøns er snart en historie i EU. Grøstad gris (frilandsgris) er økonomisk vellykket. Disse husdyrene er domestisert gjennom tusener av år, og har et helt annet aktivitetsbehov enn rev og mink, som er både rovdyr og villdyr. Rev hører til hundefamilien, derfor er det naturlig å sammenligne rev med hunder, ikke med kuer eller høner.

Liker du pels - bruk fuskepels!

Her er en liste over butikker som ikke selger ekte pels  Hennes og Mauritz, Vero Moda, Cubus og flere andre er på denne listen. Utvalget er stort. Dyrevennlig hverdag oppfordrer til å boikotte butikker som fortsatt selger pels.

Kilder og lenker om pels, pelsdyr og pelsbransjen:

Nei til pels på faglig grunnlag

Sitater av fagpersoner og organisasjoner, fra Dyrevernalliansen

Veterinærinstituttet (2010): "... I pelsdyroppdrett blir lite domestiserte dyr som mink og rev holdt i små nettingbur med få stimuli. Selv om mor og unger får være lenge sammen, får dyrene i liten grad utløp for sin naturlige adferd. Dette er vanskelig å forene med god dyrevelferd." [66]

Den norske veterinærforening (2009): "Dagens pelsdyrhold er basert på hold av aktive rovdyr i små nettingbur. Driftsformen betyr at dyrene ikke får tilfredsstilt naturlige adferdsbehov. (...) DNV mener derfor at tiden nå er moden for å vurdere avvikling av alt pelsdyrhold i Norge." [50]

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) (2008): "NENT mener at hold og avlivning av dyr kun for å benytte seg av dyrets pels ikke er forenelig med god dyrevelferd ..." [67]

EUs veterinærvitenskapelige komité (2001):"The report concludes that the typical mink cage impairs mink welfare because it does not provide for important needs..." (...) "The report concludes that the typical fox cage does not provide for important needs of foxes."[14]

Bedre dyrevelferd

bedre-dyrevelferd-bedre-dyrehold.jpg

Dyrevelferd hos gris - les mer her

Dyrevelferd hos kylling - les mer her

Dyrevelferd hos kyr og okser - les mer her

Dyrevelferd hos sau og lam - les mer her

Dyrevelferd hos verpehøner - les mer her

Dyrevelferd hos kalkuner - les mer her

Bbesøk Dyrevernalliansens nettside om bedre dyrevelferd