Dyrevennlig Hverdag

Sau, lam og dyrevelferd

En av de eldste domestiserte dyr, brukt i tusener av år for å få kjøtt og ull. Dyrevelferd hos lam og sau er mye bedre enn dyrevelferd hos kyllinger, burhøns og griser. Dårlig tilsyn og avl fører til en del dyrevelferdsproblemer.

sauer_lammekjtt_fr_i_kl.jpg

Bilder er fra www.ciwf.org/uk- brukt med tillatelse

En av de eldste domestiserte dyr, brukt i tusener av år for å få kjøtt og ull. Dyrevelferd hos lam og sau er ikke så ille som dyrevelferd hos slaktekyllinger, burhøns og griser. Dårlig tilsyn, avl og liten plass i fjøset om vinteren reduserer dyrenes livskvalitet (dyrevelferd).

Det er over en milliard sauer i verden. Største antallet oppdrettes i Asia og Afrika. Sauer brukes til kjøtt, lam, ull og melk. I Norge er det omtrent 1,5 millioner sauer. Omtrent 120000 av dem, dvs. seks prosent, dør årlig på beite. Mesteparten av sauer i Norge er av rasen Norsk hvit. Denne rasen er avlet fram for å produsere mest mulig kjøtt og ull. Naturlige instinkter og evnen til å oppdage farer og flykte raskt er dermed redusert.sau_med_lam.jpg

Sauer er byttedyr. De har vanskelig for å forsvare seg og er derfor nervøse og lettskremte. De lever i flokk for å få trygghet. Sauer har en fluktsone, avstanden de holder fra andre, som varierer avhengig av hvor ville sauene er.

Sauer er overraskende intelligente, på nivå med kyr, like etter griser. De er i stand til å gjenkjenne og huske opptil 50 saueansikter og kjente menneskeansikter!

Lam er ganske selvstendig ved fødselen, og danner sterke bånd til deres mødre, de kjenner hverandre igjen etter deres breking.

Hvor kommer sauer fra?

Sauer i husdyrholdet i dag kommer fra villsau. Mennesker hadde dem som husdyr siden rundt 9000 f.Kr. I løpet av årene med domestisering har sauer utviklet mer ull og mindre hår og utviklet svart, hvit og flekkete varianter. Domestiserte sauer har også en mindre hjerne enn den opprinnelige villsauen.

Sauehold i dag

I verden. De fleste sauer i verden oppdrettes utendørs i store bruk. Mindre enn 1% holdes i intensive, industrialiserte systemer (selv om dette er fortsatt flere millioner dyr). Innendørs arealer er vanligvis reservert for fødsler, oppforing av noen lam og for melkesauer.

I Norge lever de fleste sauer og lam inne i vinterhalvåret, og ute om sommeren. To tredeler saufjøs i Norge er uten luftegård. Grunnet manglende tilsyn dør ca. sju prosent av alle sauer og lam ute på beite, av ulykker, sykdommer og rovdyrangrep. De fleste lider sakte og smertefull død.lammekjtt_sau.jpg

Selv om mesteparten av sauer er ikke oppdrettet i intensive, store farmer, er det fortsatt flere utfordrninger når det gjelder velferd for sauer og lam. Les mer her

Bedre ull, kjøtt eller vegetar?

Allerede lyst til å hjelpe sauer?  Les hvordan du blir en mer dyrevennlig forbruker og velger lammekjøtt produsert med strengere krav til dyrevelferd. Økologisk og spelsau er stikkordene

Har alltid hatt lyst til å spise mer vegetar mat, men blir ikke mett av grønnsaker? Her finner du ut hvilke produkter du bør bruke og hvordan lage vegetarretter

Ullsokker, ullgenser o.l. kommer også fra sauer. Opprinnelsen kan variere. Noen sauer utsettes for mulesing. Ull fra slike sauer bør vi unngå, ved å velge produsenter som ikke bruker denne type ull. Les mer om dyrevennlig ull her

Du kan også velge bort ull og prøve moderne lettpustende materialer - fleece og akryl. Bortsett fra å være dyrevennlig, har sokker fra fleece og akryl flere fordeler for deg. Les mer her

Her finner du mange sunne og spennende vegetaroppskrifter fra hele verden!

Dyrevennlig mathandleguide

dyrevennlig handleguide.jpg

Hva og hvor? Her er butikkoversikt  for deg!

Norges beste sauekjøtt hos www.sukkertoppen.no! Villsau som går ute både sommer og vinter, i ulvefrie områder.

Har du lest Stortingsmeldingen?

sau-lam-dyrevelferd.jpg

Slik lever sauer i Norge. Opp til 8 % av lam og sau dør på beite

Prøv noen enkle vegetarretter

vegetar_tapas_mini.jpg

Bra for deg, dyrene og planeten

Topp 100 - dyrevennlig sminke!

sminke_ikke_testet_p_dyr.jpg

Over 100 selskaper som ikke tester på dyr - dyrevennlig sminke - liste

Nå kan du bare glemme dyreplagere - kosmetikkselskaper som tester på de søte små