Dyrevennlig Hverdag

Dyrevelferd: Lover, dokumenter, statistikk

Lover, forskrifter, dokumenter, tilsynsrapporter og statistikk om dyrevelferd og dyrehelse. Mattilsynets rapport om dyrevelferd i kyllingproduksjonen dokumenterer alvorlige brudd på regelverket på 102 av 152 kyllinggårder

verpehons.JPG

Norske matvaremonopol har hatt gode markedsførere som i flere tiår påvirket befolkningen til å tro at norske husdyr har det bra. De eksisterende forskriftene om dyrehold lever ikke opp til bestemmelser og intensjoner i dyrevelferdsloven. Dyrene får ikke muligheter til å utøve naturlige atferd. Dyrenes fysiologiske grenser er sprengt. Produksjonssykdommer er vanlig.

Billig kjøtt har sin pris. Unaturlig høye ytelseskrav, unaturlig og stimulifattig miljø, trengsel og stress er viktige problemer som reduseres husdyrenes livskvalitet. Brann, dyretragedier og andre brudd på det fra før minimale regelverket skjer jevnlig og er godt dokumentert.

Det er få nordmenn som vet at 15 % grisunger dør i de første leveukene, at hver fjerde norsk purke har liggesår, mange høner får beinbrudd og 6 - 10% lam omkommer på beite. Det er så trangt i norske kyllingfjøs at kyllingene må spise antibiotika hver dag, for å leve opp til dagen når de blir mat.

Her finner du oversikt over lover og forskrifter som regulerer hold, transport og slakt av husdyr. Du finner også tilsynsrapporter, veterinærrapporter ol.l.

Lover om dyrehold i Norge

Hold av enkelte husdyrarter i konvensjonelt landbruk reguleres av forskrifter:  

Transport og slakt av husdyr reguleres av

Stortingsmelding om dyrehold

Mange dyr har såkalte produksjonslidelser, kroniske fysiske sykdommer og psykiske forstyrrelser. En helhetlig situasjon per 2002 er beskrevet i Stortingsmelding nr 12 om dyrehold og dyrevelferd, p.6.2.1-9 (dyrehold i dag, enkelte arter)

Her er et par sitater fra Stortingsmeldingen

Denne meldingen er skrevet i 2002, men de aller fleste problemstilingene gjelder fortsatt. Kjøttbransjens årlige rapport "Kjøttets tilstand" beskriver mange av de samme problemstillingene. Faktaark fra Dyrevernalliansen om norske husdyr inneholder dokumentasjon om problemer i norsk husdyrhold.

Effektiviteten først - dyrene sist

Industrielt husdyrhold i hele verden fokuserer på profit og effektivitet. Man skal få mest mulig kotteletter, egg, melk o.l. ved å bruke minst mulig tid og penger. Dyrene avles målrettet frem for å yte.

kylling-drlig-velferd.jpgEn rapport fra kjøttbransjen - ikke et eneste ord om dyrevelferd

Hvordan dyrenes helse er for hvert år, er beskrevet i en rapport fra Animalia - kjøttbransjens fagsenter (veterinærer)  Rapporten sier svært lite om dyrenes trivsel, mens fokuserer bare på dyrehelse med tanke på produksjonsresultater og mattrygghet for oss mennesker. Det eneste som er positivt i Norge i forhold til resten av verden, er veldig liten forekomst av zoonoser (eller sykdommer som smitter fra dyr til mennesker).

Ytelse er viktigst

ullsokker-sau.jpgMen når det gjelder sykdommer som forringer dyrevelferd og trivsel, er det ikke fult så bra. På sider 36 - 46 kan du lese hvor mange griser som har leddbetennelser, sår osv. Ca. 15% av griseunger dør før de er avvent. Ca 7% av konvensjonelle kalkuner dør i fjøset, før de skal slaktes. Ca. 7 - 9% av lam omkommer på beite, mer enn halvparten pga. ulykker og sykdommer. Les hvordan det er med dødelighet av lam i Møre og Romsdal

Ca. 100 000 lam og sau dør hvert år på beite, av årsaker som jurbetennelse, koldbrann, parasittangrep som fluemark, flått, ulykker, giftige planter og andre årsaker. Disse dødsårsakene kan føre til lidelser for hvert dyr over flere dager før døden inntreffer.

Tilsynsrapporter dokumenterer brudd på regelverket

Mattilsynets rapport om dyrevelferd i kyllingproduksjonen

Publikasjoner om kritikkverdige forhold i landbruket

Høsten 2009 EU-kontroll på norske gårder, og fant kritikkverdige forhold

Privat etterforskning http://www.ciwf.org.uk/news/pig_farming/illegal_rearing_of_europes_pigs.aspx

http://www.ciwf.org.uk/news/pig_farming/pigs_in_europe_still_suffering.aspx

Animalia, kjøttbransjens fagsenter (veterinærer), har et fagtidskrift Go'mørning

 

2907_1.jpg

Økologisk og dyrevelferd

Økologisk dyrehold reguleres av Debios veileder B, s. 24 - 61. Økologisk dyrehold satser i mye større grad på god dyrevelferd og trivsel, i samsvar med prinsipper for økologisk landbruk. I motsetning til det konvensjonelle landbruket, garanterer økologisk landbruk i det minste obligatoriske uanmeldte kontroller på dyregårder. Finn ut om økologisk landbruk vs konvensjonell.

IFOAM - en internasjonal sammenslutning for økologisk landbruk har utarbeidet prinsipper og retningslinjer. Oikos.no - norsk fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk.

Er økologisk landbruk optimalt for dyrene? 

Det er klart at økologisk landbruk ikke er 100% perfekt for dyrene. Det er ikke så lett å gi dyrene den beste velferden etter 50 år med intensiv landbruk som har gitt oss gode "produksjonsresultater". Dyrene har blitt sett på som maskiner. Prisene er presset mye ned, og det er vanskelig å konkurrere med "billige" produsenter.

Les mer om fordelene ved økologisk dyrehold fremfor vanlig dyrehold

Men økologisk landbruk har en visjon og prinsipper, delvis implimentert i lovverket og regelverket, som forplikter bransjen til å velge de beste løsninger for dyrene ut av de praktisk gjennomførbare løsningene. 

suppe-gronnsaker-vegetar.JPGHjelp sauene

Les mer:

Billig mat gir dårlig dyrevelferd, sier Veterinærinstituttet

Dyrevennlig mathandleguide

dyrevennlig handleguide.jpg

Bedre dyrevelferd (egg, melk, kjøtt, fisk) eller vegetar? Våre butikker har alt - bare finn riktig hylle!

Kroppspleie - også for gutter

barberskum_dusjgele_kroppspleie.jpg

Tips til kroppspleie som ikke er testet på dyr

Hvilke sko er dyrevennlige?

dyrevennlig_sko_min.jpg

 

Finn ut hvordan velge dyrevennlige sko

Helsedirektoratets kostholdsveileder for vegetarianere

gresk_salat-sunt-.jpg

Vegetarianere har gjennomsnittlig lavere vekt, lavere blodtrykk og gunstigere forhold mellom de forskjelligeblodfettstoffene enn befolkningen forøvrig.  Les mer - fra Helsedirektoratet

Hva vet vi om dyrevelferd i Norge?

dyrevelferd.jpg

Les mer om husdyrene

Bilde: www.ciwf.org

Link til Stortingsmelding om dyrehold

Spiser du kjøtt, melk og egg? Velg disse:

grstadgris.jpg

Grøstad gris - Norges beste

Homlagården - kalkun

Holte gård - kylling, egg, gås og and

Røros tjukkmjølk (surmelk), smør, gom

Eventyrsmak - egg. spekemat o.a.

Stange kylling

Liveche kylling