Dyrevennlig Hverdag

Kalkuner og dyrevelferd

Dyrevelferd hos kalkuner i Norge har flere utfordringer. Trange, store haller der flere tusen kalkuner er stuet sammen, dårlig benhelse og sultfølelse hos avlsdyr reduserer dyrevelferden. Er dette forenlig med bestemmelsene i Dyrevernsloven?


colourfulturkey.jpg

Dyrevelferd hos kalkuner i Norge har flere utfordringer. Trange, store haller der flere tusen kalkuner er stuet sammen, dårlig benhelse og sultfølelse hos avlsdyr reduserer dyrevelferden. Er dette forenlig med bestemmelsene i Dyrevernsloven?

Hvor kommer kalkuner fra?

Moderne kalkuner er etterkommere av ville varianter, opprinnelig fra Nord-Amerika. De ble brakt til Europa av spanskmenn som hadde oppdaget dem som favorittdyr av aztekerne.

I forkant av andre verdenskrig, ble kalkun betraktet som luksus i Storbritannia. Intensivt oppdrett av kalkuner, introdusert i 1940 årene, har resultert i at kalkunkjøtt ble et populært fjørfekjøtt. Det er svært billig å drive kalkunoppdrett i dag.

Over 630 000 000 kalkuner i året brukes til kjøttproduksjon, globalt. Av disse over 250 millioner i USA og over 220 millioner i Europa.

Bilde: www.ciwf.org

Slik lever mesteparten av kalkuner i dag

Dyrevelferd hos kalkuner i Norge har flere utfordringer. Moderne kommersielle kalkuner er selektivt avlet til å vokse mye raskere og med mer brystkjøtt enn "naturlige" kalkuner. De blir vanligvis alet opp i lukkede fjøs, som for slaktekylling, der flere tusener fugler er stuet sammen. Trange plassforhold, altfor store flokker og stimulifattig miljø fører til stress, agresjon, hakking, apati og reduserer dermed dyrevelferd.

Intensive oppdrettsmetoder gir dårlig dyrevelferd

Ifølge Stortingsmeldingen om dyrehold, er det mange velferdsspørsmål:

  • Vekstrelaterte helseproblemer for kalkun
  • Dårlige plassforhold den siste tiden før sending til slakt
  • Restriktiv fôring av avlsdyr av kalkun

Aldri oppleve sollys eller frisk luft

Kalkunene har ingen tilgang til utearealer i løpet av livet. Fjøsene er kunstig opplyst og kunstig ventilert. Den lave belysning holdes på store deler av dagen, for å få fuglene å spise mye.

Stimulifattige omgivelser

De unge kalkuner holdes i overfylte fjøs som er helt nakne, bortsett fra mat- og vannanlegg, med søppel på gulvet for å absorbere avføring.

Trangt og stressende

Ettersom fuglene vokser, blir det veldig trangt, og de kan ikke bevege seg lett. Det er 6 kalkuner som lever sammen på en kvadratmeter (Forskrift om hold av høns og kalkun, § 35).

Les mer om dyrevelferd hos kalkuner i Stortingsmelding om dyrehold og dyrevelferd eller hos Dyrevernalliansen (en fagbasert dyrevernorganisasjon)

Dårlig benhelse og 7 % dødelighet

Ca. sju prosent kalkuner dør før de sendes til slakteriet. Moderne kalkuner er avlet til å vokse ekstremt fort. Rask vekst og tung kropp gir kroniske smerter i ledd og ben Etterhvert som de vokser, får de ikke gå eller bevege seg normalt. De blir derfor stadig mindre aktive.

Transport og slaktemetoder

Når de når slaktevekten, lastes de inn i kasser for å bli fraktet til slakteriet. De kan henges opp etter beina fra sjakler, mens de er ved full bevissthet. Så blir de dyppet i en elektrifisert vannbad for å bedøve dem før strupen blir kuttet.

  • Les hva Dyrevernalliansen skriver om dyrevelferd hos kalkuner her

Innen de er klare for slakting, når de er mellom 9 og 21 uker gamle, vil kalkuner veie mellom fem kg og 20 kg. 

"I 2011 er norsk mat og beitebruk bytt ut med importert kraftfor, kylling som lir av kronisk svolt og kalkunar som knapt kan gå."

Dyrevelferdsloven og forskrift om hold av kalkuner

Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven, erstattet dyrevernloven i 2009), § 23 krever:

Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel.

Forskrift om hold av høns og kalkun, § 35, tvinger flere tusen fugler inn i store haller, der seks kalkuner må dele en kvadratmeter gulvareal:

For kalkun til kjøttproduksjon skal dyretettheten ikke overstige 38 kg levende vekt per m2 når dyras gjennomsnittlige levende vekt ligger under 7 kg. Når gjennomsnittlig levende vekt ligger over 7 kg, skal dyretettheten ikke overstige 44 kg per m2 .

Dette skriver Dyrevernalliansen om kalkuner: 

Hos oppdretteren lever mange tusen kalkuner sammen i en stor hall. Frem til kalkunene veier syv kilo hver, er det lovlig å ha omtrent fem fugler per kvadratmeter. Etter dette skal det være maksimalt omtrent tre kalkuner per kvadratmeter.

homlagarden-kalkun-god-dyrevelferd.jpgBilde: Økologisk kalkun fra Hardanger, Homlagården, finner du i store matvarebutikker som Ultra, Ica Maxi o.l.

Hjelp kalkunene som forbruker

Du kan bidra til et bedre kalkunliv som forbruker. Etterspørsel skaper tilbud, med andre ord er forbrukermakten stor.

Lov om dyrevelferd, forskrifter om husdyrhold og annet lovverk

Dyrevernloven eksisterer ikke lenge, og er erstattet av Lov om dyrevelferd, eller dyrevelferdsloven. 

 

Har du lest Stortingsmeldingen?

kyllinger-dyrevelferd-.jpg

Slik lever kalkuner i Norge

Dyrevennlig mathandleguide

dyrevennlig handleguide.jpg

Hva og hvor? Her er butikkoversikt  for deg! Bedre dyrevelferd

Vegetabilsk kjøttdeig

hlsans_kk_vegetar_farse-.jpg

Smaker like godt som vanlig kjøtt, men er mye sunnere- les mer om vegetabilsk kjøttdeig

Prøv noen enkle vegetarretter

vegetar_tapas_mini.jpg

Bra for deg, dyrene og planeten

Slank med vegetarkosthold

slanke-vegetar-mat-.jpg

Fulle av sakte karbohydrater, mettende fiber og sunt, umettet fett, er vegetariske produkter perfekt når du vil ned i vekt. Les mer hvordan

Vegetarianere har gjennomsnittlig lavere vekt og lavere blodtrykk Les mer - fra Helsedirektoratet

Bak sunnere og lettere

Kolesterolfri eggerstatter No Egg - i matvarebutikker