Dyrevennlig Hverdag

Griser og dyrevelferd dyrevernloven

Dyrevelferd hos norske griser er problematisk. Unge griser lever i trengsel og stimulifattige omgivelser. Hver fjerde purke har liggesår. 15 % grisunger dør bare noen få uker gamle. Bestemmelsene i Forskrift om hold av gris er ikke i samsvar med kravene i Dyrevelferdslovens § 23 og sikrer ikke god dyrevelferd. Dyrevernaktivister har avdekket flere brudd på regelverket.

virgenes_kologisk_grstad_griser.jpg

God dyrevelferd hos griser på Virgenes gård, en av flere grisegårder som har Grøstad gris-standarder  Bilde:  www.virgenesbloggen.blogspot.com 

Forskning tyder på at grisen er mer intelligent enn hund. Dyrevelferdsloven, § 23, sier: "Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd."

Over 95 % griser i Norge lever i trange binger (en gris som veier 50-85 kg har krav på 0,65 m2 plass), på betonggulv, livet gjennom. Bryr du deg om griser og dyrevelferd, spis mindre kjøtt, velg kjøtt fra f.eks. Grøstad gris og spis mer vegetarmat.

Gris - fakta og historie

Gris har alltid lidd av dårlig rykte. Til tross for rykte for å være grådige og "skittne",  er de ganske intelligente, noe som er mye mindre kjent.

Grisen har blitt holdt som tamdyr i flere tusen år. I vikingtiden ble grisen regnet som gudenes og høvdingenes statusdyr. Grisen har tradisjonelt ikke vært et tallrikt dyr i Norge. De bøndene som hadde gris, hadde vanligvis ikke flere enn ett eller noen få dyr, til eget bruk. Først på begynnelsen av 1900-tallet ble det bygget en del større grisehus. Det industrialiserte griseholdet som vi kjenner i dag, kom ikke igang før etter andre verdenskrig. Kilde: www.dooa.no


glad-gris-god-dyrevelferd.jpg

Gris på friland, god dyrevelferd på Iungsdalshytta

Hvor kommer grisen fra?  

Man antar at griser har vært tamme villsvin så tidlig som 9000 år siden. Deres tilpasningsdyktige natur og kosthold gjorde det mulig for urmenneskene til å temme dem mye tidligere enn andre husdyr, f.eks. kyr.

De kom opprinnelig fra Europa og deler av Asia, men har gjennom århundrene blitt spredt til mange  verdensdeler. De fleste grisene lever som husdyr, men noen har blitt ville etter å ha rømt fra gårder eller blitt bevisst satt ut i naturen for jakt. Noen griseraser, som den asiatiske flekkemage-gris, holdes som kjæledyr.

Gris trives utendørs

Les om bedre dyrevelferd for griser - frilandsgriser på Virgenes gård. Frilandsgris, video fra www.virgenes.no og http://virgenesbloggen.blogspot.com/     

Griser er naturlig altetende og spiser både planter og små dyr. I naturen spiser de løv, gress, røtter, frukt og blomster. På grunn av deres evne til å finne mat og en utmerket luktesans brukes griser til å plukke trøfler i noen deler av Europa.

Langt fra de fleste griser opplever i dag samme nivå av frihet til å utfolde sin naturlige atferd.

svinekjtt-1.jpg

Bilde: www.ciwf.org

Oppdrett av griser i dag

Rundt 1,3 milliarder griser slaktes årlig for kjøtt over hele verden. De fleste av disse - i Øst-Asia, spesielt Kina. Kina aler opp halvparten av griser i hele verden. Deretter følger EU, Nord-Amerika og Brasil. De fleste grisene er avlet opp for kjøtt og et mindre antall holdes for videre avl.

Mens noen griser holdes frittgående og i bakgårder i mange utviklingsland, er minst halvparten av verdens grisekjøtt produsert i intensive oppdrettssystemer.

Det er trangt i norske grisefjøs

I Norske grisefjøs lever flere hundre griser sammen. Dette er færre enn i mange vestlige land, men norske griser har det like trangt. En slaktegris, eller en ung gris, opp til seks måneder gammel, har under en kvadratmeter gulvareal til å leve på.

Skjult opptak fra Øst-og Sør-Europa, http://www.ciwf.org.uk/farm_animals/pigs/default.aspx

Videoen er laget av http://www.ciwf.org - ADVARSEL  sterke scener av dyrenes lidelse.
Videoen viser oppdrett av gris innendørs, intensiv griseoppdrett. 

I disse grisefjøs, blir drektige purker ofte innesperrret i trange bur, ute av stand til å bevege seg fritt. Dette er nå forbudt i EU, men praktiseres likevel i flere land. Grisungene som er oppdrettet for kjøtt, er ofte lemlestet (kastrert) uten bedøvelse, og holdt i betongfjøs i halvmørke uten ordentlig liggeunderlag. Dette praktiseres nesten ikke i Norge, men dyrevelferd i Norge er dessverre ikke problemfritt.

Er dyrevelferden hos norske griser god?

Det å produsere mest mulig kjøtt med minst mulig utgifter går ut over dyrevelferden. Omtrent hver fjerde norsk purke har liggesår, og 15 % grisunger dør bare et par uker gamle.

Les om dyrevelferd hos gris i Norge: Problemer og utfordringer

linsekarbonader-vegetar-mat-fjelltur.JPG

Du kan hjelpe griser ved å være en smart forbruker. Velg kjøtt fra Grøstad gris, ev. vanlig økologisk svinekjøtt. Lær å lage sunne vegetarrretter, f.eks. linsekarbonader, som på bilde!
 

Bedre svinekjøtt eller vegetar?

Allerede motivert til å velge bort billig svinekjøtt? Les hvor du får kjøpt grisekjøtt produsert med strengere krav til dyrevelferd. Grøstad gris er absolutt best, deretter økologisk

Har alltid hatt lyst til å spise mer vegetar mat, men blir ikke mett av grønnsaker? Her finner du ut hvilke produkter du bør bruke og hvordan lage vegetarretter

Her finner du mange sunne og spennende vegetaroppskrifter fra hele verden!

Grøstad gris - Norges beste

grstadgris.jpg

www.frilandsgris.no  200 kvadratmeter per gris!

Dyrevennlig mathandleguide

dyrevennlig handleguide.jpg

Hva og hvor? Her er butikkoversikt  for deg!

Visste du at økologisk ...

2907_1.jpg

..også har med dyrevelferd å gjøre, ikke bare med sprøytemidler. Les mer om økologi

Hva vet vi om dyrevelferd i Norge?

dyrevelferd.jpg

Les mer om husdyrene

Bilde: www.ciwf.org

Prøv noen enkle vegetarretter

vegetar_tapas_mini.jpg

Vegetarreter er bra for deg, dyrene og planeten

Svinekjøtt, svinefilet, oppskrifter Grøstad gris her