Dyrevennlig Hverdag

Fisk og dyrevelferd

Oppdrettsfisk har ofte elendig dyrevelferd. Liten plass, lakselus, bukspyttkjertelbetennelse, andre sykdommer og unaturlig foring gir dårlig dyrevelferd. Sommer 2013 kom norske myndigheter med advarsel om at barn og unge kvinner ikke bør spise mer enn to måltider med fet fisk per uke. Vanlig laks du kjøper i butikken kommer fra oppdrett.

villrret.jpg

Fisk er overraskende komplekse dyr som kan føle smerte, frykt og stress. Vanlig laks du kjøper i butikk kommer fra oppdrett der dyrevelferden er ofte helt elendig. Hvordan er forholdene i oppdrettsanleggene i Norge?

Hva vet vi om fisk?

Fisk er vannlevende virveldyr som lever i sjøen og ferskvann. De fleste fisk har høyt utviklete sanser som smak, lukt og fargesyn. De har også en "sidelinjesystem" av  reseptorer som kan oppdage bevegelse av strømninger, i nærheten av fisk og byttedyr.

De er i stand til å føle smerte, frykt og psykologisk stress. Vitenskapelig dokumentasjon avslører at fisken er langt mer intelligent enn vi tidligere hadde trodd. De har langsiktig minne, sosiale strukturer og problemløsningsevne, noen fisk har til og med blitt observert når de bruker verktøy.

Fisk er en viktig kilde til mat for mennesker verden rundt, enten fanget vill eller fra oppdrett, kjent som havbruk.  

Bilde: www.ciwf.org

Hvor kommer oppdrettsfisken fra?

Mennesker har fanget fisk for titusener av år, siden de var jegere og samlere. Fisk ble oppdrettet så tidlig som rundt 3500 f.Kr. i Kina, hvor fisk, hovedsakelig karpe, ble holdt i kunstig dammer etter elveflommer. Noen arter som laks og ørret har vært selektivt avlet spesielt for fiskeoppdrett.

Lakseoppdrett i dag

Skotsk oppdrettsanlegg. Bilde fra www.ciwf.org

oppdrettsfisk.jpg Samtidig som ville fiskebestander kollapser som følge av  overfiske, vokser fiskeoppdretten raskt. I 1970 kom bare rundt 5.prosent av fisken vi spiste fra oppdrettsanlegg. I dag er over 50.prosent av fisken vi spiser fra oppdrett. Det er spådd at i 2048 vil alle arter av sjøfisken ha kollapset, noe som kommer til å tvinge oss til å nesten utelukkende belage oss.på oppdrettsfisk.

Artene som vokser opp i oppdrettsanlegg inkluderer laks, ørret, torsk, karpe, malle, sjøabbor, tilapia og andre. I dag kommer flertallet av atlantisk laks og regnbueørret fra oppdrettsanlegg.

Fisk i oppdrettsanlegg er avlet opp i stort antall i tanker eller anlegg i elver, innsjøer eller i merd på havet. Fisken klekkes, mates kunstig og høstes. Noen ganger blir fisken forsynt med ekstra oksygen eller ferskvann.

Lite bærekraftig og dårlig dyrevelferd

Mesteparten av oppdrettsfisk var for noen år siden fôret på villfisk. Nå er praksisen i Norge endret slik at omtrent halvparten av fôret til oppdrettslaks kmmer fra vegetabilske kilder som mais og korn. Dette reduserer innholdet av vitamin D og omega-3 fettsyrer, samtidig som innholdet av omega-6 blir mye større.

Les fakta om oppdrettslaks i Norge, sykdommer og velferdsproblemer

For å finne ut mer om villfisk besøk wwf.no eller lese mer om velferd for oppdrettsfisk her

Villfanget fisk, økologisk laks og vegetarmat er riktige valg!

  • Ikke spis oppdrettslaksen. Står det ikke "vill" eller økologisk på pakningen, kommer laksen og ørreten fra de hardt kritiserte oppdrettsanleggene. Les hvordan velge riktig fisk
  • Omega-3 tilskudd fra http://opti3omega.com/ inneholder både DHA og EPA. Disse er laget av algeoljer og er derfor, i motsetning til oppdrettslaks, frie for miljøgifter. Algene dyrkes i tanker på land.