Dyrevennlig Hverdag

En ærlig bonde om dyrevelferden til pelsdyr

  Myte nr. en om pelsdyr og dyrevelferd: ”Det er i bondens interesse å ivareta dyrenes velferd” En biolog ba en gang en pelsbonde om forklaring på hvorfor burene til rev og mink er utformet som de er. Svaret han ga var bl.a at dyrene ikke kunne gå på innhegninger på bakken, da de ville slite ned og skitne til pelsene sine. De kunne heller ikke ha større bur, da det ville være upraktisk å fange mink med vernehansker og rev med nakketang. Dessuten ville mer aktivitet hos friere dyr medføre høyere forutgifter. Lønnsomhet og praktiske forhold ser altså ut til å være viktigere enn å ivareta dyrets trivsel. Les mer på bloggen til Marit Emilie

En ærlig bonde om dyrevelferden til pelsdyr

 

Myte nr. en om pelsdyr og dyrevelferd: ”Det er i bondens interesse å ivareta dyrenes velferd”

En biolog ba en gang en pelsbonde om forklaring på hvorfor burene til rev og mink er utformet som de er.

Svaret han ga var bl.a

  • at dyrene ikke kunne gå på innhegninger på bakken, da de ville slite ned og skitne til pelsene sine.
  • De kunne heller ikke ha større bur, da det ville være upraktisk å fange mink med vernehansker og rev med nakketang.
  • Dessuten ville mer aktivitet hos friere dyr medføre høyere forutgifter. Lønnsomhet og praktiske forhold ser altså ut til å være viktigere enn å ivareta dyrets trivsel.

Les mer på bloggen til Marit Emilie

Please add a comment

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.